Proiectul “Construieşte pentru creaţie”

Oraş cu tradiţie în pictură, Baia Mare a devenit începând din 1958, data înfiinţării Şcolii de Muzică şi Arte Plastice, şi un centru de promovare a muzicii. Rezultatele la concursurile şi olimpiadele artistice naţionale şi internaţionale confirmă vocaţia acestei şcoli de descoperitor şi formator de talente. Mulţi elevi care au absolvit acest liceu au devenit nume importante în domeniu în ţară sau în străinătate, fie că au ajuns profesori în mari centre universitare fie compozitori sau artişti de renume. Sala de Concerte a Liceului de Artă a fost construită în 1976 şi nu a mai fost renovată de atunci. În dorinţa de a-i sprijini pe copiii talentati ai oraşului Baia Mare, clubul nostru a organizat în 2004 un Bal de Caritate în urma căruia sumele colectate au fost folosite pentru renovarea Sălii de Concerte şi dotarea acesteia cu un studio de înregistrări.