Asociaţia Transfrontalieră a Cluburilor Rotary din Regiunea N-E a Carpaţilor

Asociaţia Transfrontalieră a Cluburilor Rotariene din regiunea  N-E a Carpaţilor s-a înfiinţat în 2006 prin asocierea cluburilor rotariene din bazinul carpatic din următoarele cinci ţări: Ucraina, Slovacia, Polonia, Ungaria şi România. Scopul ei a fost ca, prin cunoaşterea reciprocă, să iniţieze colaborări internaţionale în domeniul cultural şi al colectării de fonduri, să întărească prietenia între popoare. În perioada 2013-2015 preşedinţia a fost preluată de Dobrai Angela, membru al Clubului Rotary Baia Mare.